Modul de accesare a serviciilor oferite de spital

Accesarea serviciilor in cadrul Centrului Medical Catalina, decontate de CJAS-MM

Pentru serviciile de Spitalizare Continua ingrijiri paliative, recuperare medicina fizica si balneologie spitalizare continua si de zi  sunt necesare urmatoarele:

  • Programare
  • Biletul de trimitere valabil
  • Cardul National de Asigurari de Sanatate
  • Actul de Identitate
  • Acte medicale dupa caz

Accesarea serviciilor in cadrul Centrului Medical Catalina la cerere in regim privat

Pentru serviciile de Spitalizare Continua ingrijiri paliative, recuperare medicina fizica si balneologie spitalizare continua si de zi  sunt necesare urmatoarele:

  • Programare
  • Dovada achitarii contravalorii serviciilor
  • Actul de Identitate
  • Acte medicale dupa caz