Conditiile de Externare

Informatii privind conditiile de externare

 

Din spital pacientii poti fi externati conform recomandarilor de externare de catre medicul curant,  la  terminarea tratamentului, externare la cererea pacientului, externarea prin trasfer interspitalicesc si externarea pacientului decedat.

 

8.1 Externarea  la terminarea tratamentului

 

La externarea   pacientului din spital medicul incheie foaia de observatie clinica generala iar asistentul medical inchide dosarul de ingrijire.

In functie de starea pacientului, de domiciliul acestuia si de perioada, medicul decide si  comunica acestuia sau apartinatorilor dupa caz , externarea cu 48 de ore inainte de externare , daca externarea se face  la sfarsit de saptamana si cu 24 de ore daca externarea se face in timpul saptamanii. Pentru pacientii care beneficiaza de transport cu ambulanta, asistentul medical va anunta serviciul de ambulanta in ziua anterioara zilei externarii si cu confirmarea serviciului de ambulanta in dimineata externarii pacientului.

Medicul curant completează Biletul de iesire/Scrisoarea medicală în doua exemplare;
un exemplar se ataşează la Foaia de observaţie iar celălalt se înmânează pacientului / aparţinătorului. Aceştia din urmă, vor transmite Scrisoarea medicală medicului de familie. Medicul curant va consemna în Biletul de iesire din spital / Scrisoarea medicală următoarele:

 • diagnosticele de externare;
 • investigatiile clinice si paraclinice efectuate
 • starea pacientului la externare;
 • tratamentul medical administrat in spital si tratamentul  pe care pacientul trebuie să îl urmeze la externare;
 • indicaţii privind regimul alimentar şi de viaţă;

Tipuri de documente care se eliberează pacientului la externare:

 • Biletul de iesire din spital;
 • Scrisoare medicală;
 • Certificat de concediu medical (după caz);
 •  Adeverinţă medicală (după caz);
 • Reţetă medicală compensată sau simplă (după caz);
 • Referat medical către serviciile de expertiză a capacitatii de munca (după caz);
 • Decont de cheltuieli pentru serviciile medicale primite.
 • Recomnadare de dispozititive medicale( dupa caz)
 • Plan de ingrijire nursing cu recomandari la externare

Bolnavul va fi consiliat  de catre medicul curant cu privire la tratament , regim alimentar, de viaţă şi muncă .

 

8.2  Externarea la cerere

 

Bolnavul poate părăsi spitalul la cerere, după ce în prealabil a fost instiintat de consecinţele posibile asupra stării lui de sănătate. Posibilitatea părăsirii spitalului la cerere  nu se aplică în cazul bolilor infecţioase transmisibile şi în alte cazuri prevăzute de lege.  Medicul curant consemnează în FOCG solicitarea de externare a pacientului.

Documnetele eliberate la externare sunt cele enumerate la ,,externare la terminarea tratamentului”.

 

8.3 Externarea prin transfer interspitalicesc

 

8.3.1 Transfer pacient critic

Transfer interclinic al pacientului critic este aplicabil în cazul transferului unui pacient critic între două unităţi sanitare, când transferul are loc către o unitate cu capacitate terapeutică mai mare decât unitatea care solicită transferul.

Transferul pacientului critic se face in baza   acordului de colaborate cu Spitalul Judetean de Urgenta ,, Dr.Constantin Opris” Baia Mare.

Organizarea unui transfer interclinic al unui pacient critic către Spitalul Judetean de Urgenta  ,, Dr.Constantin Opris” Baia Mare se face, după caz, în colaborare cu serviciile de ambulanţă judeţene si serviciile mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare (SMURD) şi/ sau alte servicii de transport sanitar, abilitate prin lege, care deţin competenţele necesare pentru efectuarea acestuia.

Medicul care a  decis si organizat transferul va anunta apartinatorii si va consemna in foaia de observatie clinica generala

 

8.3.2 Transfer pacient necritic

In cazul transferului pacientului către alta unitate sanitara, aceasta se face cu Bilet de  externare eliberat si semnat de medical curant si cu specificarea institutiei precum si a medicului cu care s-a convenit telefonic preluarea.

 

8.4 .  Externarea din spital a pacienţilor decedaţi în timpul spitalizării

 

Decesul pacientului intre orele 08:00-16:00 se constata de catre medicul curant care consemnează data şi ora decesului în foaia de observaţie clinica  generala cu semnătură şi parafă, scrie epicriza de deces, semnează şi  parafează.

In timpul garzii intre16:00-08:00, zilele de sambata ,duminica si sarbatori legale decesul se constata de catre medicul de garda la domiciliu   care consemnează data şi ora decesului în foaia de observaţie clinica  generala cu semnătură şi parafă, scrie epicriza de deces, semnează şi  parafează.

După constatarea decesului, cadavrul este păstrat două ore în sectia unde a fost internat pacientul.

Se asigură instalarea unui sistem de izolare cu paravan pe perioada de timp dintre constatarea decesului şi transferarea acestuia la  camera de depozitare temporara a cadavrelor.

 

8.4.1 Anunţarea aparţinătorilor

 

Anunţarea aparţinătorilor sau reprezentantului legal despre survenirea decesului se face după două ore de la constatarea acestuia de către  medicul curant/medicul de gardă la domiciliu. În cazul unui deces așteptat ( Îngrijiri paliative ) se va cere acordul aparținătorilor pentru a fi anunțați dimineața dacă decesul survine noaptea

Contactarea apartinatorilor in cazul decesului pacientului se va consemna in FOCG cu data si ora;

Apartinatorii primesc informatii despre cauza decesului de la medicul care a constatat decesul si/sau medicul curant si sunt informati despre etapele care trebuie urmate dupa deces.

 

8.4.2 Intocmirea certificatului de deces

 

Certificatul medical constatator al decesului este intocmit obligatoriu de catre medicul care a constat decesul, cu exceptia cazurilor la care se efectueaza autopsia anatomo-patologica sau medico-legala.

Intocmirea/completarea certificatului medical constatator al decesului se face dupa 24 ore de la declararea decesului.

In timpul programului de lucru (luni – vineri, orele08:00-16:00) certificatul  medical constatator al decesului este intocmit de medicul curant.

In timpul garzii intre16:00-08:00, zilele de sambata ,duminica si sarbatori legale certificatul certificatul  medical constatator al decesului este intocmit de medicul de garda.

 

8.4.3 Predarea cadavrului

 

Eliberarea cadavrului din camera de depozitare temporara se face numai in prezenta infirmierei din sectia unde a decedat pacientul, dupa ce a fost intocmit pasaportul de transport  de catre medicul curant/ medicul de garda si numai dupa identificarea pacientului decedat  ( datele de pe bratara de identificare cu documentele medicale).

 

8.4.5 Scutirea de Autopsie

 

Pentru pacientii cu afectiuni cronice cunoscute, bine investigate, în conditiile în care apartinatorii nu au nici o rezerva asupra bolii si tratamentului aplicat si îsi asuma în scris responsabilitatea pentru aceasta, se poate dispune neefectuarea autopsiei, sub semnatura, de catre managerul spitalului, cu avizul sefului de sectie unde a fost internat decedatul, al medicului curant si sefului serviciului de anatomie patologica.

În situaţia în care aparţinătorii/reprezentanţii legali solicită scutirea de autopsie şi sunt întrunite condiţiile legale acordării acesteia, se va proceda după cum urmează:

 1. a) aparţinătorii/reprezentanţii legali vor completa formularul privind scutirea de autopsie, prevăzut în anexa nr. 6 la Norma metodologică din 01/04/2004 de aplicare a Legii nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului
 2. b) scutirea de autopsie, la care se ataşează o copie de pe actul de identitate al aparţinătorului/reprezentantului legal, va fi aprobată de medicul curant, şeful de sectie unde a decedat bolnavul si  managerul